1) GÓI EXPRESS
  - Số phòng, giường tối đa: 50
  - Giá: 199k/Tháng

  2) GÓI STATER
  - Số phòng, giường tối đa: 100
  - Giá: 499k/Tháng

  3) GÓI BASIC
  - Số phòng, giường tối đa: 200
  - Giá: 590k/Tháng

  4) GÓI STANDARD
  - Số phòng, giường tối đa: 300
  - Giá: 695k/Tháng

  5) GÓI PROFESSIONAL
  - Số phòng, giường tối đa: 500
  - Giá: 990k/Tháng

  6) GÓI ENTERPRISE
  - Số phòng, giường tối đa: Không giới hạn
  - Giá: 1999k/Tháng

  * Tất cả các gói đều full tính năng, cập nhật miễn phí trọn đời.